Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров” е основана на 15 септември 1964 година, когато с решение на Министерския съвет на Република България в Горна Оряховица се открива Професионално техническо училище по металообработване, което още през 1965 година е преименувано в Професионално техническо училище по машиностроене, а от учебната 1968/69 година – трансформирано в СПТУМ.

От пролетта на 1999 година в историята на училището се вплита и съдбата на Атанас Буров – родолюбец, политик, финансист – индустриалец, избран за патрон на новосъздадения Техникум по лека промишленост и икономика „Атанас Буров”. От 2003 година училището е преименувано в Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров”.
ПГЛПИ „Атанас Буров” в цялостната си дейност от откриването си до сега се ръководи от амбициозна програма и стратегия за развитие.
Към настоящия момент в училището се обучават 375 ученици в 17 паралелки.
От 1999г. в училището учениците имат възможност да се обучават в няколко икономически специалности: ”Икономика на промишлеността”, ”Данъчен и митнически посредник”, ”Икономика на търговията”, ”Банково дело”, „Оперативно счетоводство”, „Бизнес администрация”, „Електронна търговия”, „Икономика и мениджмънт”.
Интересът на родители и ученици се поддържа, благодарение на участие в извънучилищни изяви и инициативи. Осъществено е партньорство с фондация „Атанас Буров” – ежегодно дванадесетокласниците имат възможност да кандидатстват за стипендии и да бъдат удостоявани с тях. Стипендиите, които отпуска фондация „Атанас Буров” са за постигане на отличен успех в курса на обучението и участия в извънкласни инициативи.

История на ПГЛПИ “Атанас Буров”:

Атанас Буров – нашият патрон!

Всеки ден той ни гледа тихо, но топло, бащински от своя портрет.
Онези от нас, които искат да бъдат полезни, трябва да разберат, че той е казал всичко, което днес искаме да чуем.
И за демокрацията!
И за европеизацията!
И за управлението!
И за свободата!
И за онези тъмни страни на живота, които ни разделят!

Знамето на гимназията

Знамето е изработено от мека червена коприна, обточена с жълти ресни. Върхът на дървената му дръжка завършва със сребриста пика. На лицевата му страна с жълти букви е изписано името на учебното заведение. То изразява вярата в живота, искреността, красотата на мисълта, кръшния смях на младите хора, тяхната волност.
Изтича времето. Като пясък между пръстите ни, но коприната на училищното знаме ще се развява по всякакъв тържествен повод и на всеки празник, когато полъхне зефирът, ще утвърждава поривите и амбициите на повече от 500 ученици с нови образователни и възпитателни ценности.

Химн на гимназията