П

рофесионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров” е основана на 15 септември 1964 година, когато с решение на Министерския съвет на Република България в Горна Оряховица се открива Професионално техническо училище по металообработване, което още през 1965 година е преименувано в Професионално техническо училище по машиностроене, а от учебната 1968/69 година - трансформирано в СПТУМ. От пролетта на 1999 година в историята на училището се вплита и съдбата на Атанас Буров - родолюбец, политик, финансист - индустриалец, избран за патрон на новосъздадения Техникум по лека промишленост и икономика „Атанас Буров”. От 2003 година училището е преименувано в Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров”. ПГЛПИ „Атанас Буров” в цялостната си дейност от откриването си до сега се ръководи от амбициозна програма и стратегия за развитие. Към настоящия момент в училището се обучават 375 ученици в 17 паралелки. От 1999г. в училището учениците имат възможност да се обучават в няколко икономически специалности: ”Икономика на промишлеността”, ”Данъчен и митнически посредник”, ”Икономика на търговията”, ”Банково дело”, „Оперативно счетоводство”, „Бизнес администрация”, „Електронна търговия”, „Икономика и мениджмънт”. Интересът на родители и ученици се поддържа, благодарение на участие в извънучилищни изяви и инициативи. Осъществено е партньорство с фондация „Атанас Буров” - ежегодно дванадесетокласниците имат възможност да кандидатстват за стипендии и да бъдат удостоявани с тях. Стипендиите, които отпуска фондация „Атанас Буров” са за постигане на отличен успех в курса на обучението и участия в извънкласни инициативи.
 
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery

История на ПГЛПИ “Атанас Буров”

Патронът на гимназията

 

Атанас Буров – нашият патрон!

Всеки ден той ни гледа тихо, но топло, бащински от своя портрет. Онези от нас, които искат да бъдат полезни, трябва да разберат, че той е казал всичко, което днес искаме да чуем.

И за демокрацията!

И за европеизацията!

И за управлението!

И за свободата!

И за онези тъмни страни на живота, които ни разделят!History

Знамето на гимназията

Знамето е изработено от мека червена коприна, обточена с жълти ресни. Върхът на дървената му дръжка завършва със сребриста пика. На лицевата му страна с жълти букви е изписано името на учебното заведение. То изразява вярата в живота, искреността, красотата на мисълта, кръшния смях на младите хора, тяхната волност. Изтича времето. Като пясък между пръстите ни, но коприната на училищното знаме ще се развява по всякакъв тържествен повод и на всеки празник, когато полъхне зефирът, ще утвърждава поривите и амбициите на повече от 500 ученици с нови образователни и възпитателни ценности.


History

Химн на гимназията


Заветите на Буров вдъхновяват

достойни да са нашите дела,

на неговото име за прослава

перо и дух гимназията сля.

 

Припев: Светли са дните ни

силни надеждите,

млади сме ние,

пеят душите ни.

 

По буровски родината ний любим,

по буровски се учим и растем,

дори в живота всичко да загубим,

чудесен ще е утрешният ден.

 

Припев: (същият)

 

Гордеем се със неговото име

и буровци наричаме се с плам,

делата ни да бъдат като химни –

успехите ще бъдат наша дан.

 

Припев: (същият)History