Знанието среща професионализма

          В един от най-българските градове – Горна Оряховица – преди 60 години отваря вратите си ПТУ по металообработване, което от 1999 година е реформирано и преименувано в ТЛПИ „Атанас Буров”, днес – ПГЛПИ „Атанас Буров”. В това училище вече 25 години в три учебни корпуса се дават знания по информационни технологии, чужди езици, финанси, банки, митническа дейност и данъчни закони, автомобили.

 
 

ПГЛПИ “Атанас Буров” предлага голямо разнообразие от специалности.

“Банково дело”

Обучението по професията дава възможност за придобиване на специализирани теоретични знания и практически умения в областта на банкирането, банковия мениджмънт и финансовите пазари.

 
 

“Оперативно счетоводство”

Учебният план за специалността дава знания и умения за отразяване и контролиране на финансовите операции, които се извършват в предприятията от всички сфери на икономиката.

 
 

“Електронна търговия”

По време на своето обучение учениците усвояват знания, свързани с управлението и създаването на уеб сайт, основни програмни езици, базите от данни, начините за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения (анимирани изображения, бутони, логота и банери), икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг.

 
 

“Експлоатация на автомобилния транспорт”

Специалността обхваща всички икономически и технически знания и умения, необходими за организацията и управлението на транспортното дружество или обслужване на малкия бизнес.