Георги Иванов
Магистър География и Биология, Директор на ПГЛПИ “Атанас Буров”
Биология и здравно образование


инж. Румен Нешков
Заместник – директор по учебно – производствената дейност
Мениджмънт, Материалознание


Image

инж. Йордан Петров
Заместник – директор по учебната дейност
Обща теория на пазарното стопанство, Право


Боряна Валентинова Симеонова

Учител
Български език и литература


Image

Веселина Пеева
Старши учител, Първа професионално – квалификационна степен
Български език и литература, История и цивилизация


Image

Наталия Николова
Старши учител
Английски език


Радослава Михайлова
Учител, Пета професионално – квалификационна степен
Английски език


Image

Севдалина Йосифова
Старши учител
Английски език


Гергана Маринова
Старши учител
Английски език


Йорданка Димова
Старши учител
Руски език, Български език


Радка Паунова
Старши учител, Трета професионално – квалификационна степен
Математика, Информатика, Информационни технологии, Програмиране


Петя Драганова
Главен учител, Първа професионално – квалификационна степен
Математика, Информатика


Десислава Вълева
Старши учител
Информатика, Информационни технологии, УП Електронна търговия, Програмиране, УП База данни, Музика


Image

Пламен Петков
Старши учител, Четвърта професионално – квалификационна степен
История и цивилизация, География и икономика


Ивелина Игнатова
Старши учител
История и цивилизация


Виолета Ганчева
Старши учител
Биология и здравно образование, География и икономика


Миглена Кушева
Старши учител
Философски цикъл, Свят и личност


Албена Иванова
Старши учител
Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия


Image

Иван Сапунджиев
Учител
Физическо възпитание и спорт


Илияна Якова
Старши учител
Физическо възпитание и спорт


Image

Галя Стефанова
Старши учител, Първа професионално – квалификационна степен
Банково дело, Финанси, Учебна практика банково дело, Право, Учебна практика финанси, Публични финанси, Корпоративни финанси


Image

инж. Ваня Димитрова
Старши учител, Втора професионално – квалификационна степен
Икономика на търговията, Статистика, Транспортна статистика, Организация и техника на търговските плащания, Учебна практика работа в учебно предприятие, Предприемачество


Димитър Начев
Старши учител
Обща теория на счетоводната отчетност, Счетоводство на предприятието, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство


Петър Петров
Старши учител
Учебна практика счетоводна отчетност, Учебна практика счетоводство на предприятието, Учебна практика банково счетоводство, Учебна практика бюджетно счетоводство


Image

Марияна Марчева
Старши учител
Обща теория на счетоводната отчетност, Счетоводство на предприятието, Застрахователно счетоводство, УП Електронна търговия, Международни финанси, Компютърна обработка на финансово – счетоводна информация, Учебна практика работа в учебно предприятие


Image

Росица Василева
Старши учител
Микроикономика, Макроикономика, Маркетинг, Предприемачество


Илка Василева
Старши учител, Втора професионално – квалификационна степен
Учебна практика финанси, Публични финанси, Корпоративни финанси, УП Счетоводство на предприятието, Финансов и данъчен контрол, Предприемачество, Компютърна обработка на финансово – счетоводна информация


Image

Пламен Рачев
Старши учител
Автотранспорт – специални предмети, БДП


инж. Борислав Борисов
Старши учител
Двигатели с вътрешно горене, Автотранспорт на техника, Експлоатация на автотранспортна техника, Учебна практика Автотранспортна техника


Image

Марин Узунов
Старши учител
Ръководител учебен център ДВГ